Ouderschap en handicap

Trainer

 

 

 

 

 

 

De trainingen worden gegeven door Mart de Corte.

Mart de Corte is orthopedagoog in het vrouwenopvanghuis 'Valkenhorst' in Breda. Hij is daarvoor werkzaam geweest als gezinsvoogd, pleeggezinbegeleider en teamleider van de voorziening voor pleegzorg van de William Schrikker Stichting. Hij heeft de 'opzoekboeken pleegzorg en handicap' ontwikkeld, waarin kennis over opvoeding, handicap en pleegzorg is bijeengebracht en toegankelijk gemaakt voor zowel professionals als pleegouders.

Mart de Corte geeft de trainingen vaak samen met Dianne van Dijke.
Zij is werkzaam als pleeggezinbegeleidster bij de Stichting Pleegzorg van de William Schrikkergroep. Zij geeft trainingen aan werkers en pleegouders binnen de zorg voor kinderen met een handicap.

Sinds vijf jaar geven zij trainingen op het gebied van mensen met een verstandelijke handicap en jeugdzorg.
 

Home | Trainer | Voorbeelden | Opzet | Contact