Ouderschap en handicap

Opzet

 

 

 

 

 

 

De opzet van de training steunt op 3 hoofdonderwerpen en de daarmee samenhangende vragen:

 

De aanwezigheid van een kinderwens:

Welke opvoedingsmogelijkheden zijn bij de ouders aanwezig?

Is er een netwerk om de toekomstige ouders te ondersteunen?

Hoe kun je als hulpverlener samen met de ouders komen tot een gefundeerde beslissing?

 

Opvoedingsproblemen als er kinderen zijn:

Wat zijn de specifieke opvoedingsproblemen van de licht verstandelijk gehandicapte ouder?

Hoe hanteert de doelgroep de verschillende leeftijdsfasen van het kind met hun verschillende opvoedingseisen?

Wat is de houding van de licht verstandelijk gehandicapte ouder in vastgelopen opvoedingssituaties?

 

De positie van de hulpverlener in deze situaties:

Hoe ga je om met morele dilemma’s die vaak aan de orde zijn in deze situaties?

Hoe herken je situaties waarin kinderen dreigen bekneld te raken?

Hoe bepaal je je attitude ten opzichte van ouders, kinderen en het netwerk van de cliënt?

 

De training biedt kennis en vaardigheden voor hulpverleners die worden geconfronteerd met bovenstaande vragen. Het is ook mogelijk de training specifiek te richten op één van de onderwerpen.

 

 

 

 

Impressies van een training:

 

Kosten:

Op eigen locatie:

Tweedaagse basistraining (max. 20 personen) bestaande uit:

4 dagdelen incl. reiskosten en afstemmingsgesprek op locatie:

 € 2500,-

Vervolgtraining methodisch gericht werken bestaande uit

2 dagdelen incl. reiskosten en afstemmingsgesprek op locatie:

 € 1600,-
Voordrachten of introducties ( 2 uur)  €  500,-
Cursusmap per deelnemer  €   25,-
 

Home | Trainer | Voorbeelden | Opzet | Contact